Patopsihologija in diagnoza božjasti (Predavatelj: MVDR.Petr Šrenk, DVM, Dipl.ECVN)

Dim lights

Ljubljana, 25th May 2012
MVDR.Petr Šrenk, DVM, Dipl.ECVN
PATHOPHYSIOLOGY AND DIAGNOSIS OF SEIZURES